Live it! - Tracks

Vrijmoedigheid
‘Ik ben bang dat het onze relatie schade zal toebrengen als ik met hen over God ga praten.’ Eén van de vele gedachten die je kunnen weerhouden om met niet-christelijke vrienden en medestudenten over geloof te spreken. Waarom zou ik het wél doen? Hoe deed Jezus dat? En hoe kan ik dat doen? Tijdens deze workshoptrack hopen we in drie sessies hier heel praktisch antwoorden op te formuleren.

Waarheidszoekers - #durftevragen
Waarom leef ik? Is het mijn schuld dat ik ongelukkig ben? Waarom is er lijden? In deze track mogen alle vragen worden gesteld en gaan we met elkaar op zoek naar antwoorden. We gaan kijken naar antwoorden op vragen die relevant zijn. In deze track kijken we naar de grote vragen die soms moeilijk zijn om te stellen, maar je vroeg of laat tegen aan zult lopen in eigen twijfels of vragen van studiegenoten. En daardoor belangrijk voor jou zijn (#watisgeluk #waaromlijden #bewijzenvoorJezusopstanding). We zijn niet bang voor verschillende meningen en nieuwe gedachten. We geloven dat twijfel niet vermeden hoeft te worden maar juist een reis naar God kan zijn. Je verlaat de track met praktische handvatten, nieuwe inzichten en ruimte om goed om te gaan met vragen van jezelf en anderen.
Deze track is een samenwerking van Passionweek en het Veritas-forum.

Durf jij Zijn stem te zoeken?
Gods stem verstaan is uitdagend, vernieuwend en bijzonder. Maar het kan ook spanning oproepen… Want waarom is het allereerst zo moeilijk om in Gods aanwezigheid te zijn? Wat is onze weerstand? Daarbij komt: Hoe zou je Hem dan kunnen verstaan? Zijn het niet gewoon je eigen gedachtens? En als je dan Zijn stem denkt te horen, durf je je hier dan aan over te geven?
Door uitleg, gesprek en praktische oefeningen gaan we met elkaar op zoeken naar de antwoorden op deze vragen.

Uitstappen in (ministry)gebed
Zou je willen uitstappen in het samen bidden voor andere mensen? Je krijgt de unieke combinatie door tijdens de conferentiediensten praktisch mee te draaien als vrijwilliger in het gebedsteam. In de track wordt verdiepend ingegaan op hoe ministry-gebed in zijn werk gaat.

Fearless dance
Door middel van dans kun je worden geholpen om na te denken over belangrijke thema’s als angst, controle, imperfectie. Over deze thema's praten heeft iedereen wel eens gedaan; over deze thema's dansen is nog niet zo bekend, maar kan enorm helpend zijn. Binnen een kleine groep wordt op een creatieve wijze aandacht besteed aan identiteit, angst en levensvragen.  

Fear of failing faith
Veel christelijke studenten zitten ermee of ze niet tekort schieten in geloof. Daarbij kunnen allerlei vragen spelen: Waar komt de angst van falen in geloof vandaan? Hoe kunnen studenten vertrouwen op God tijdens een geloofscrisis en vasthouden aan God en zijn beloftes? In de track wordt gekeken hoe er samen met God van deze angst om tekort te schieten af te komen.

Exploring the Bible about the future (English)
Binnen een wereld van milieuvervuiling of wereldmachten die niet altijd te vertrouwen zijn kun je je soms gemakkelijk afvragen waar het heen gaat met deze wereld. Er is veel geschreven over de toekomst in de Bijbel, alleen begrijpen we vaak maar een klein gedeelte. Door ons te verdiepen in het toekomstbeeld dat de Bijbel schept hopen we perspectief te krijgen op de huidige wereld en zekerheid te ontvangen voor de toekomst. We hoeven geen angst te hebben voor de eindtijd, maar vertrouwen in de terugkomst van Jezus. Dit heeft ook effect op hoe we omgaan met grote maatschappelijke issues om Gods Koninkrijk nu al op aarde zichtbaar te laten zijn.

AanBidding
Er is constant gebed & aanbidding in de hemel (gebaseerd op Op. 5:8). Vanuit het verlangen om op de aarde een stukje van de hemel te brengen gaan we aan de slag met God aanbidding in Geest en in waarheid. Een muzikale track om niet alleen christelijke liedjes te zingen, maar om Gods troon te naderen in aanbidding.

Prestatiesamenleving
Stress, burn-out en depressie zijn de nieuws volksziekten. Steeds meer jonge mensen hebben er last van. Er is een enorme druk om iemand te zijn of iemand te worden. Gemiddeld-zijn is niet meer goed genoeg. We kijken om ons heen en vergelijken ons met anderen. Wow, zij heeft dát al bereikt en is pas 20…
Soms kunnen we bijna niet meer stil zitten. We willen overal bij zijn, bang om iets te missen. Het werk aan de ‘B.V. Ik’ gaat 24/7 door. Zelfs vrije tijd is een kans om te werken aan ons imago, ons netwerk of onze kennis van de laatste hypes. Alles is werk geworden.
Kom naar de track over fearless leven in een prestatiesamenleving. Wat we gaan doen: (a) waarom ervaren we zo veel prestatiedruk? En (b) hoe komen we er los van, vanuit het volgen van Jezus?

Relaties – Stellen only!
Heb je een serieuze relatie en wil je deze verdiepen?  Schuif dan aan bij deze track die gegeven wordt door ervaringsdeskundigen Joop en Liselot Zuur (nu acht jaar getrouwd). Fearless in je relatie staan is niet altijd makkelijk en dit is het moment om het daar met elkaar over te hebben. Er zullen allerlei onderwerpen aan bod komen: communicatie, geestelijke verbondenheid, seksualiteit, toewijding en vriendschap, angsten, omgaan met geld, liefdestalen, omgaan met (schoon)familie, gedeelde doelen en waarden, vergeving, conflicten, enzovoorts. Je volgt de track als stel en gaat met elkaar in gesprek naar aanleiding van de introductie op het onderwerp. We volgen de onderwerpen van de pre-marriagecourse, maar trouwplannen zijn zeker geen voorwaarde. Van harte welkom!

De vreze des HEEREN
Grote geloofshelden in de Bijbel zakken door hun knieën van angst als ze God ontmoeten. De God van het Oude Testament werd gevreesd. En de God van het Nieuwe Testament dan? Wat wordt bedoeld met “vreze des HEEREN”? Is het anders dan “angst”? Hoe is dit te rijmen met een liefdevolle God die mij als “een parel in Zijn hand” houdt?
In deze track gaan we op reis in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. We brengen de vrees van mensen voor God in kaart. En we gaan onszelf in dat spanningsveld positioneren en confronteren met onze aangeleerde denkbeelden. Hoe moeten wij ons vandaag in onze relatie met God gaan opstellen? We verwachten dat we met antwoorden op deze vragen nieuwe passie vinden voor een leven met God.

Image building
We zijn elke dag druk bezig met ons “image”. Hoe willen we gezien worden, zowel in real-life als op social media? Hoeveel waarde hechten we aan andermans mening en hoe beïnvloed dit ons zelfbeeld? Hoeveel laten we van onszelf zien op social media, en hoe beïnvloeden de digitale maskers van anderen ons? Tijdens deze track gaan we op zoek naar waar de hunkering naar waardering vandaan komt en hoe we hier mee om kunnen gaan.

Live It! Fearless

De inschrijvingen zijn gelsoten.
Waar: De Betteld in Zelhem
Wanneer: 9 t/m 13 mei 2018
Kosten: 95 euro (basisprijs)
Contact: live-it@ifes.nl

Praktische info
Programma
Sprekers
Tracks
Reflectie vormen


Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Plesmanstraat 58C
3905 KZ Veenendaal
(030) 294 28 00
info@ifes.nl