Mededeling van directeur omtrent coronavirus

Mededeling van directeur omtrent coronavirus

Beste relatie,
  
De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen. Nederland is op slot gegaan. Alleen het hoognodige vindt nog doorgang. En terecht. Als Nederlanders vormen we één team om met elkaar de uitbraak binnen de perken te houden. Ook wij als IFES met de verenigingen kunnen ons steentje daaraan bijdragen. Niet alleen door fysieke contacten te vermijden, maar ook door onze houding.

De uitbraak zorgt voor schrijnende gevallen. Denk aan die personen die te maken hebben met een aanstaand huwelijk, een kind dat op komst is of het niet bij kunnen wonen van een begrafenis van een geliefde. Ook in de studentenwereld komen we deze gevallen tegen. Denk aan de internationale studenten die de crisis doormaken in een vreemd land, die de taal niet altijd goed begrijpen en zich daardoor grote zorgen maken.

Psalm 91 spreekt passende woorden in een tijd van spanning. Er wordt gesproken over ziekten, over oorlogen. En toch begint de Psalm met de woorden:

“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!”

Psalm 91 roept op om de angst niet te laten regeren maar te vertrouwen op God. Plaatsnemen in de schuilplaats! Vol overgave de besluiten van de overheid opvolgen. Dat bid ik je van harte toe.

En daarnaast zoeken wat we wel kunnen doen in deze situatie. Wie kunnen we helpen? Welke stap kan ik vooruit zetten? Via telefoon, Skype, WhatsApp zullen de contacten voortaan verlopen, niet meer fysiek, niet meer met medestudenten en niet meer met de studentenwerkers. Maar door er te zijn via andere wegen, kun je het verschil maken. Door angst te benoemen en vertrouwen in God te communiceren.

Van harte Gods zegen gewenst in deze spannende tijd.

Wilfried Verboom
Directeur IFES-Nederland

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 820
3900 AV Veenendaal

(030) 294 28 00
info@ifes.nl

Snel naar: