Het Bestuur van IFES-Nederland is met ingang van 17 april 2021 op zoek naar:
Student-bestuurslid

De vacature is gesloten.

Functiebeschrijving:
Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid over IFES-Nederland. Het bestuur is verantwoordelijk voor de begroting, de jaarrekening, naleving van de statuten en maakt strategische keuzes. De dagelijkse leiding van IFES-Nederland is in handen van de algemeen directeur.
Omdat IFES-Nederland bestaat voor studenten, neemt er altijd een aantal student-bestuursleden in het bestuur plaats. Als student-bestuurslid ben je onderdeel van het bestuur. Tegelijkertijd heb je als student een unieke invalshoek met betrekking op het werk van IFES.  
Het bestuur vergadert ongeveer 5 keer per jaar op kantoor in Veenendaal (of online). Verder komen we ieder jaar ook een hele dag bij elkaar. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de Algemene Ledenvergadering en bezoek je jaarlijks een aantal IFES-activiteiten (conferenties, trainingsdagen, e.d.). Student-bestuurslid ben je in principe voor drie jaar.

We zoeken iemand die:
-
Een persoonlijke relatie met Jezus Christus heeft
-
(Actief) student is (en dit nog minimaal 2 jaar zal zijn) én lid van één van de lid-verenigingen of betrokken
bij ISM
-
Zich de komende 3 jaar in wil en kan zetten voor IFES (en dus de komende 3 jaar niet voor lange tijd in het
buitenland is)
-
Bestuurservaring op wil doen bij een organisatie die tot doel heeft studenten te dienen vanuit Jezus’ liefde
voor hen
-
Zijn of haar mening helder kan verwoorden
-
Bij voorkeur ervaring heeft met IFES, bijvoorbeeld als IFES-vertegenwoordiger namens een
studentenvereniging
-
Bij voorkeur enige bestuurservaring heeft opgedaan

Over IFES-Nederland
IFES-Nederland bestaat uit 15 internationale groepen en 35 Nederlandse studentenverenigingen als Ichthus, VGS/GSV, GHBO en C.S.F.R. IFES-Nederland maakt onderdeel uit van wereldwijde IFES-beweging waarbij meer dan 600.000 studenten aangesloten.

Geïnteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 26 februari 2021 naar de voorzitter van het bestuur, Harry Raaphorst (harry@ifes.nl) onder vermelding van sollicitatie student-bestuurslid IFES. Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Harry Raaphorst.

Geschikte kandidaten zullen worden benaderd voor een gesprek met Harry Raaphorst. Tijdens de jaarvergadering van 17 april 2021 wordt het nieuwe studentbestuurslid ingehamerd.

Harry Raaphorst

Voorzitter van het bestuur

Contact

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 820
3900 AV Veenendaal

(030) 294 28 00
info@ifes.nl

Snel naar: