Facing.. the world

Facing.. the world
International Justice Mission, Operatie Mobilisatie, Wycliffe

Deze trackronde wordt verzorgt door Paulus-Jan en Antje Kievit. Zij zijn 12 jaar uitgezonden geweest voor Wycliffe. Check wat van hun verhaal op http://www.openboek.org/ons-werk/over-ons/

Deze track wordt gegeven door drie organisaties die zich bezig houden met christen zijn in de wereld. Drie organisaties houden zich bezig met hoe je christen kunt zijn en hoe je handen en voeten geeft praktisch in je werk, zowel in Nederland als in het buitenland. Raak geïnspireerd door de verschillende verhalen! Hoe kun je in je werk christen zijn en hoe ben jij geroepen om Jezus’ handen en voeten in de wereld te zijn?

Check de missies van de drie organisaties:
 
International Justice Mission houdt zich bezig om recht te brengen in deze wereld en slavernij uit de wereld te helpen. Een grote missie? Onmogelijk?
https://www.youtube.com/watch?v=Fp9MNVIzOXc

Operatie Mobilisatie houdt zich bezig om christenen te activeren om handen en voeten te geven door middel van je beroep heen. Hoe kan jouw studie en jouw later beroep Jezus door laten schijnen?
https://www.youtube.com/watch?v=GxHCFQegwT0

Wycliffe Bijbelvertalers houdt zich bezig om de Bijbel in elke taal beschikbaar te krijgen.
https://www.youtube.com/watch?v=H-dRfxqYpdw

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 820
3900 AV Veenendaal

(030) 294 28 00
info@ifes.nl

Snel naar: