Uitstappen in (ministry)gebed

Uitstappen in (ministry)gebed
Pastoraal Gebedsteam

Zou je willen uitstappen in het bidden voor mensen? In de track wordt verdiepend ingegaan op hoe ministry-gebed (twee mensen bidden voor een derde persoon) in zijn werk gaat. Als er genoeg ruimte is, krijg je de unieke combinatie door tijdens de conferentiediensten praktisch mee te draaien als vrijwilliger in het gebedsteam.

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 820
3900 AV Veenendaal

(030) 294 28 00
info@ifes.nl

Snel naar: