headerImg_bidden IFES-Nederland
Bidden
       
headerImg_bijbellezen IFES-Nederland
Bijbellezen
       
headerImg_getuigen IFES-Nederland
Getuigen

Getuigen

Je studententijd is vaak een beslissende fase in je leven. Niet alleen op het gebied van vriendschappen en zelfstandig worden, ook als het gaat om het aannemen van een bepaalde levensovertuiging. Juist als student kun je in relaties op een oprechte en persoonlijke manier iets laten zien van de waarde van jouw geloof in God.

In gesprek met medestudenten

Getuigen in persoonlijke relaties met medestudenten vormt de basis van het werk van IFES, juist omdat studenten op een eerlijke manier aan medestudenten kunnen laten zien wat het geloof voor hen betekent en hoe het geïntegreerd is in hun leven.
Ondanks het feit dat studenten bewust relaties aangaan met niet-christelijke studie- en huisgenoten, blijkt het vaak moeilijk om een diepgaande relatie op te bouwen en hierin iets kwijt te kunnen over geloven. In de praktijk blijkt het daarnaast een uitdaging om cultuurverschillen te overbruggen en open, zonder dubbele agenda, in de relatie te staan.

Daarom willen wij in ons werk studenten er bewust van maken dat getuigen meer is dan preken vanaf de zeepkist. Getuigen van het geloof in God kan ook in daden, die je terug ziet in relaties met (niet-christelijke) medestudenten en huisgenoten. Door studenten hiervan bewust te maken, willen we het belang van getuigen stimuleren.

IFES biedt training

Deze bewustwording brengen we over via persoonlijke gesprekken. Maar ook op conferenties en een cursus als Aanstekelijk christen zijn komt dit naar voren. De StudentAlpha-cursus blijft een centraal middel om studenten op een effectieve manier kennis te laten maken met de kern van het christelijke geloof. Ook het Veritas-forum, waarbij studenten op een universiteit in gesprek gaan over levensbeschouwelijke vragen, is een middel waarin we een open dialoog willen creëerden tussen christelijke en niet-christelijke studenten.
Dit open dialoog staat ook centraal in ons werk met Moslimstudenten. Christelijke verenigingen worden met Islamitische studentenvereniging in contact gebracht om in gesprek te gaan over het geloof, zowel de verschillen als de overeenkomsten.

Getuigen is volgens ons dus niet zozeer een actie, maar meer een levenshouding waarin het geloof in God centraal staat.