ANBI Gegevens

Giften aan IFES-Nederland zijn aftrekbaar bij aangifte inkomstenbelasting omdat IFES-Nederland een ANBI-status heeft. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hieronder vindt u onze ANBI-gegevens op een rij:

IFES-Nederland
RSIN:
002782042  
Telefoon:
+31 (0)30 294 28 00
E-mail:
info@ifes.nlANBI-gerelateerde publicaties van IFES-Nederland:
1. Grondslag, doelstelling en bestuur
2. Beloningsbeleid
3. Beleidsplan 2015-2019
6. Jaarverslag 2014
7. Jaarverslag 2015
8. Jaarverslag 2016
9. Jaarverslag 2017
10. Jaarverslag 2018

jaarverslag 2019

Statuten en Huishoudelijk Reglement IFES-Nederland

Klachtenregeling IFES-Nederland
Complaints Handling Procedure IFES-Nederland

IFES-Nederland onderschrijft, naast en aanvullend op de eisen voor ANBI en de Erkenningsregeling Goede Doelen (getoetst door het CBF), de volgende gedragscodes en richtlijnen:

-
SBF-code Goed bestuur (waaronder de normen op het gebied van fondsenwerving in het hoofdstuk voor
 
fondsenwervende organisaties)
-
Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving)
-
Regeling beloning directeuren goede doelen.
-
Stichting gedragscode leidinggevende (SGL)

Contactgegevens

Postadres:
Postbus 820
3900 AV Veenendaal
Routebeschrijving


(030) 294 28 00
info@ifes.nl
info@ifes.nl
Privacy statement

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 820
3900 AV Veenendaal

(030) 294 28 00
info@ifes.nl

Snel naar: