Anbi & CBF

IFES-Nederland is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ook heeft IFES-Nederland sinds 2019 een CBF keurmerk gekregen. Het is door toezichthouder CBF gekeurd en erkend als goed doel.


Wat is ANBI?

IFES-Nederland is door de belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling. De belastingdienst stelt voor deze status voorwaarden. Dankzij deze erkenning mag een gift gegeven aan IFES-nederland afgetrokken worden van de inkomstenbelasting.
Voor het aftrekken van de inkomstenbelasting is een RSIN-nummer nodig. Het RISN-nummer van IFES-Nederland is: 002782042  

Wat is de CBF erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede doelen wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen. Zo kun je ervan uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren.

CBF Erkenningspaspoort


IFES-Nederland onderschrijft, naast en aanvullend op de eisen voor ANBI en de Erkenningsregeling Goede Doelen (getoetst door het CBF), de volgende gedragscodes en richtlijnen:

  • SBF-code Goed bestuur (waaronder de normen op het gebied van fondsenwerving in het hoofdstuk voor
    fondsenwervende organisaties)
  • Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving)
  • Regeling beloning directeuren goede doelen.
  • Stichting gedragscode leidinggevende (SGL)

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 820
3900 AV Veenendaal

(030) 294 28 00
info@ifes.nl

Snel naar: