Bestuur, RVA & IFES ambassadeurs


IFES Ambassadeurs en Raad van Advies
IFES Ambassadeurs zijn een afspiegeling van de brede achterban van IFES-Nederland die zich op allerlei plekken inzetten voor maatschappij en kerk. Ambassadeurs verbinden hun naam van harte aan de missie van IFES-Nederland om studenten als leiders van morgen te bereiken met het evangelie en te vormen tot volgelingen van Christus. Daarnaast zetten zij zich met hun expertise en netwerk in om IFES te versterken. Als ambassadeurs ook deelnemen aan de jaarlijkse adviesvergadering rondom het IFES beleid zijn ze ook onderdeel van de Raad van Advies

Raad van Advies
prof.dr.ir. Jan H. van Bemmel
Oud-rector magnificus Erasmus Universiteit
dr. ing. Jaap van den Berg
Consultant, voormalig directeur scholengemeenschap Guido de Bres
prof.dr. Lans Bovenberg
Hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg
drs. Els van Dijk
Directeur Evangelische Hogeschool
drs. Nynke Dijkstra
Projectmedewerker missionair werk en kerkgroei PKN
dr. Gert-Jan Huisman
CEO en Partner Anders Invest
prof.dr.ir. Henk Jochemsen
Algemeen directeur Prisma en hoogleraar christelijke filosofie aan de Wageningen Universiteit
drs. Jacco Klok
International manager sales Jongbloed
dr. Alwin Oerlemans
Directeur Institutional Business Development APG
prof.dr.ir. Eric Peels
Hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn
prof.dr.ir. Egbert Schuurman
Voormalig lid Eerste Kamer ChristenUnie
drs. Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie
dr. Benno van den Toren
Hoogleraar Interculturele theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Groningen
drs. Niek Tramper
Predikant-pastor van de International Reformed Evangelical Fellowship in Delft
Jan Turkenburg
Ondernemer en partner van Promissie
prof.dr. Mees te Velde
Hoogleraar Theologische Universiteit Kampen
ir. Rein Willems
President commissaris bij Essent en de Van Leeuwen Buizen groep. Voormalig president-directeur Shell Nederland en voormalig lid Eerste Kamer CDA
drs. Robert Zoutendijk
Lid Raad van bestuur Driestar Educatief
prof.dr. Bernhard Reitsma
Hoogleraar relatie kerk en islam aan de Vrije Universiteit

Ambassadeurs
prof.dr. Gijsbert van den Brink
Hoogleraar geschiedenis van het gereformeerd protestantisme aan de Universiteit Leiden en universitair hoofddocent dogmatiek aan de Vrije Universiteit
Otto de Bruijne
Spreker en schrijver
mr. Leonard Geluk
Voorzitter college van bestuur ROC Midden-Nederland
Noor van Haaften
IFES Europe-consultant, auteur en lector
dr. Stefan Paas
Hoogleraar kerkplanting en –vernieuwing aan de Vrije Universiteit
dr.ir. Harry Paul
Inspecteur-generaal VROM

Contact bestuur

Bestuur IFES Nederland
Contact opnemen

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 820
3900 AV Veenendaal

(030) 294 28 00
info@ifes.nl

Snel naar: