Studentenwerker Groningen

IFES-Nederland is een beweging van christelijke (internationale) studenten die bidden, Bijbellezen en getuigen. Onze studentenwerkers ondersteunen plaatselijk de christelijke studentenverenigingen. IFES-Nederland is onderdeel van IFES World dat bestaat uit meer dan 150 bewegingen.

Het studentenwerk van IFES-Nederland wordt financieel mogelijk gemaakt door een grote groep alumni, ouders, plaatselijke kerken en vrienden en kennissen van medewerkers. Zij steunen structureel het werk van IFES of een specifieke studentenwerker. Studentenwerkers hebben zelf de belangrijke verantwoordelijkheid hun achterban te onderhouden en uit te bouwen. Hierin worden zij ondersteund vanuit de kantoororganisatie.

Vanwege het vertrek van onze collega zijn we per 1 september op zoek naar een:

Studentenwerker voor Nederlandse studenten in Groningen (40%)

Functiebeschrijving
Als studentenwerker ga je aan de slag met de studentenverenigingen die in Groningen zijn aangesloten bij IFES-Nederland, namelijk ATV, CSFR, GSV en Ichthus. In samenwerking met de besturen draag je er aan bij dat de vereniging een plek is waar studenten groeien in hun geloof, daarvan getuigen, zich persoonlijk ontwikkelen en genieten van hun studententijd. Kerntaken zijn het coachen van besturen, toerusten van Bijbelkringleiders en het regelmatig aanwezig zijn op verenigingsactiviteiten, zodat je beschikbaar bent voor gesprekken met leden. Waar mogelijk versterk of initieer je, soms in samenwerking met andere partijen, initiatieven die bijdragen aan Gods koninkrijk onder studenten. Zo wordt in Groningen jaarlijks de Passion week georganiseerd. Het is het belangrijk dat je vanuit eigen ervaringen, visie en ideeën maar vooral in samenspraak met de verenigingen invulling geeft aan het werk. Een deel van je werkzaamheden is het zoeken van financiële partners om zo de betaalde aanstelling te kunnen continueren en te vergroten.

Wie zoeken iemand die:
persoonlijk geraakt is door de liefde van Christus en ervaring heeft dat door te geven
aansluit bij waar studenten zijn en doelgericht kan werken vanuit de visie van IFES, daarbij insteekt op hoofd (intellectueel), hart (relationeel) en handen (samen dingen doen)
een voorbeeldfiguur is, die houdt van studenten, hen inspireert, motiveert en kan toerusten
relationeel is ingesteld en communicatief vaardig is (small talk, methodische gespreksvoering en spreken voor grote groepen)
toegankelijk en initiatiefrijk is, doorzettingsvermogen heeft en zelfstandig kan werken
flexibel is qua werktijden
kennis heeft van de Nederlandse kerkelijke kaart en interkerkelijk kan werken
de primaire verantwoordelijkheid draagt om een financiële basis onder zijn/haar werk te mobiliseren bij alumni van de verenigingen, kerken en de kring van familie, vrienden en bekenden

Verdere vereisten:
afgeronde hbo- of wo-opleiding
enige theologische kennis is een pré
woont in Groningen of bereid is er te gaan wonen
kerkelijk meelevend
 
Over IFES-Nederland
IFES-Nederland bestaat uit en 42 Nederlandse studentenverenigingen en 15 internationale groepen als Ichthus, VGS/GSV, GHBO  en C.S.F.R. IFES-Nederland maakt onderdeel uit van wereldwijde IFES-beweging waarbij meer dan 600.000 studenten aangesloten. Kijk voor meer informatie over IFES op www.ifes.nl.

Wat we bieden
Een betaalde aanstelling van 16 uur per week (0,4 fte), waarbij de eerste drie maanden de focus ligt op fondsenwerving. Als studentenwerker krijg je hiervoor ondersteuning vanuit kantoor, fondswerf training en coaching. Je krijgt een salaris conform schaal 8 van de PKN. Bij voldoende resultaat uit fondsenwerving wordt de betaalde aanstelling gecontinueerd en kan groeien.

Geïnteresseerd?
Weet jij je geroepen voor deze taak? Stuur dan  je sollicitatiebrief met CV naar Cees Griffioen, cees@ifes.nl.  Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij Cees Griffioen, senior studentenwerker, 06-267 41 382.

Vacature Cees

Landjuweel 46
3905PH Veenendaal
(030) 294 28 00
cees@ifes.nl

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Landjuweel 46
3905 PH Veenendaal
(030) 294 28 00
info@ifes.nl