vacature ISM Groningen

Studentenwerker Internationaal studentenwerk Groningen

Over heel de wereld hebben christelijke studenten zich verenigd om het evangelie uit te dragen, de Bijbel te bestuderen, intellectueel gevormd te worden en elkaar op te bouwen in het leven als christen ten dienste van de samenleving. Dat is IFES: de International Fellowship of Evangelical Students.

Wij zijn per op zoek naar een:

Studentenwerker voor internationale studenten in Groningen m/v
(40%, met mogelijkheid van uitbreiding)

Functiebeschrijving
Wij zoeken een pionier met passie voor studenten en andere culturen.
Als studentenwerker help je gelovige internationale studenten om in Nederland een 'thuis' te vinden waar ruimte is voor 'fellowship' en samen geloven. Dit kan via activiteiten zoals bijbelstudies, lezingen of gezellige avonden. Daarnaast ben je beschikbaar voor praktische ondersteuning, persoonlijke coaching, pastoraat, en het geven van trainingen. Samen met deze studenten zoek je naar manieren om het geloof op een relevante manier te delen met de vele internationale studenten die in Groningen verblijven. Je werkt nauw samen met de andere studentenwerker voor internationale studenten in Groningen en andere collega’s. Onder je takenpakket kan bijvoorbeeld verder nog vallen: contact opnemen met instanties op universiteit en hogeschool zoals het studentenpastoraat of een 'international office'. Het mobiliseren van gebed en creatieve missionaire initiatieven bedenken. In dit alles zoek je samenwerking met christelijke studentenverenigingen en kerken in Groningen. Een deel van je werkzaamheden is het uitnodigen van financiële partners om je werk te dragen en bij voldoende resultaat uit te breiden. Een substantieel deel van je tijd besteed je aan een belangrijk nieuw project: een maatjesproject voor vluchtelingen in studentleeftijd. Hierbij koppel je vluchtelingen aan Nederlandse studenten en helpt hen zo een sociaal netwerk op te bouwen, te integreren in de Nederlandse samenleving en te oriënteren op een studie.

We zoeken iemand die:
passie heeft voor het Evangelie
hart heeft voor internationale studenten en vluchtelingen
affiniteit heeft met het (IFES) studentenwerk
een voorbeeldfiguur is die inspireert, motiveert en enthousiasmeert
aantoonbaar relationeel is ingesteld
communicatief vaardig is (small talk, methodische gespreksvoering en spreken voor grote groepen)
kan werken in een interculturele setting
zelfstandig is en proactief werkt
flexibel is qua werktijden
doorzettingsvermogen heeft
bereid is om een financiële basis onder zijn/haar werk te mobiliseren bij kerken en de kring van eigen
familie, vrienden en bekenden
voldoende basiskennis heeft van de Nederlandse en internationale kerkelijke kaart en interkerkelijk kan
werken

Verdere vereisten:
afgeronde hbo- of wo-opleiding
goede beheersing van de Engelse taal
aantoonbare interculturele ervaring
enige theologische kennis is een pré
woont in Groningen of is bereid er te gaan wonen
kerkelijk meelevend

Over IFES-Nederland
IFES-Nederland bestaat uit 2 internationale groepen en 42 Nederlandse studentenverenigingen als Ichthus, VGS/GSV, GHBO en C.S.F.R. In Groningen zijn de internationale groep HOST-IFES en Nederlandse verenigingen C.S.F.R., GSV en Ichthus bij IFES aangesloten. IFES-Nederland maakt onderdeel uit van IFES World. Hierbij zijn meer dan 600.000 studenten aangesloten. Kijk voor meer informatie over IFES op www.ifes.nl en www.ifes-ism.nl

Aanstelling
Het gaat in eerste instantie om een betaalde aanstelling van twee dagen per week die naar verwachting kan doorgroeien bij voldoende resultaat uit fondsenwerving. Als studentenwerker ben je zelf primair verantwoordelijk voor het werven van voldoende financiën binnen kerken en de kring van familie, vrienden en bekenden. De aanstelling is voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging. Je ontvangt een vast salaris conform schaal 8 en de arbeidsvoorwaardenregeling van IFES-Nederland is van toepassing.

Geïnteresseerd?
Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij Francina de Pater  francina@ifes.nl 06-41886742.
Stuur je sollicitatiebrief met cv voor 11 oktober 2017 aan IFES Nederland naar: info@ifes.nl onder vermelding van ‘sollicitatie internationaal studentenwerker Groningen’.
De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op dinsdag 17 oktober.

Francina de Pater

Francina de Pater
Verantwoordelijke International Students
francina@ifes.nl

Steun mij

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Landjuweel 46
3905 PH Veenendaal
(030) 294 28 00
info@ifes.nl