headerImg_bidden IFES-Nederland
Bidden
       
headerImg_bijbellezen IFES-Nederland
Bijbellezen
       
headerImg_getuigen IFES-Nederland
Getuigen

Bestuur en Raad van advies

Bestuur

 • dhr. Harry Raaphorst (voorzitter)
 • Richard Ruitenburg (penningmeester)
 • mevr. Diana van der Stelt-Scheele
 • Thom Hubers
 • Bram van Riezen

Contact opnemen met het bestuur kan via bestuur@ifes.nl


IFES Ambassadeurs en Raad van Advies

IFES Ambassadeurs zijn een afspiegeling van de brede achterban van IFES-Nederland die zich op allerlei plekken inzetten voor maatschappij en kerk. Ambassadeurs verbinden hun naam van harte aan de missie van IFES-Nederland om studenten als leiders van morgen te bereiken met het evangelie en te vormen tot volgelingen van Christus. Daarnaast zetten zij zich met hun expertise en netwerk in om IFES te versterken. Als ambassadeurs ook deelnemen aan de jaarlijkse adviesvergadering rondom het IFES beleid zijn ze ook onderdeel van de Raad van Advies

Raad van Advies

 • prof.dr.ir. Jan H. van Bemmel
  Oud-rector magnificus Erasmus Universiteit
 • dr. ing. Jaap van den Berg
  Consultant, voormalig directeur scholengemeenschap Guido de Bres
 • prof.dr. Lans Bovenberg
  Hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg
 • drs. Els van Dijk
  Directeur Evangelische Hogeschool
 • drs. Nynke Dijkstra
  Projectmedewerker missionair werk en kerkgroei PKN
 • drs. Hans Eschbach
  Voormalig directeur Evangelisch Werkverband, Emeritus Predikant bij Protestantse Kerk Nederland
 • ir. Bert den Hertog
  Oud directeur IFES-Nederland
 • dr. Gert-Jan Huisman
  CEO en Partner Anders Invest 
 • prof.dr.ir. Henk Jochemsen
  Algemeen directeur Prisma en hoogleraar christelijke filosofie aan de Wageningen Universiteit
 • drs. Jacco Klok
  International manager sales Jongbloed
 • dr. Alwin Oerlemans
  Directeur Institutional Business Development APG
 • prof.dr.ir. Eric Peels
  Hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn
 • prof.dr.ir. Egbert Schuurman
  Voormalig lid Eerste Kamer ChristenUnie
 • drs. Gert-Jan Segers
  Lid Tweede Kamer ChristenUnie
 • dr. Benno van den Toren
  Hoogleraar Interculturele theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Groningen
 • drs. Niek Tramper
  Predikant-pastor van de International Reformed Evangelical Fellowship in Delft
 • Jan Turkenburg
  Ondernemer en partner van Promissie
 • prof.dr. Mees te Velde
  Hoogleraar Theologische Universiteit Kampen
 • ir. Rein Willems
  President commissaris bij Essent en de Van Leeuwen Buizen groep. Voormalig president-directeur Shell Nederland en voormalig lid Eerste Kamer CDA
 • drs. Robert Zoutendijk
  Lid Raad van bestuur Driestar Educatief

 • prof.dr. Bernhard Reitsma
  Hoogleraar relatie kerk en islam aan de Vrije Universiteit

Ambassadeurs

 • prof.dr. Gijsbert van den Brink
  Hoogleraar geschiedenis van het gereformeerd protestantisme aan de Universiteit Leiden en universitair hoofddocent dogmatiek aan de Vrije Universiteit
 • Otto de Bruijne
  Spreker en schrijver
 • mr. Leonard Geluk
  Voorzitter college van bestuur ROC Midden-Nederland
 • Noor van Haaften
  IFES Europe-consultant, auteur en lector
 • dr. Stefan Paas
  Hoogleraar kerkplanting en –vernieuwing aan de Vrije Universiteit
 • dr.ir. Harry Paul
  Inspecteur-generaal VROM