headerImg_bidden IFES-Nederland
Bidden
       
headerImg_bijbellezen IFES-Nederland
Bijbellezen
       
headerImg_getuigen IFES-Nederland
Getuigen

IFES ondersteunen

IFES heeft als motto 'verander de wereld, student voor student'. Want wij geloven dat de wereld kan veranderen en dat deze verandering begint bij studenten. Daarom investeren wij in studenten en daarmee in de toekomst.

Hoe kunt u investeren?

Wilt u meedoen? Dat kan door geld gebed of tijd te geven aan IFES. Wij zijn voor ons studentenwerk afhankelijk van giften, maar ook van voldoende mankracht en gebed. Alleen dan kunnen wij Bijbelkringleiders trainen, bestuursleden coachen, studenten toerusten en zorgen dat conferenties betaalbaar blijven. Op deze manier kan IFES ondersteuning bieden bij het opzetten en uitvoeren van evangelisatieactiviteiten, zodat meer studenten Jezus Christus leren kennen.

Periodieke schenking

Een periodieke schenking is een structurele gift die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer via de notaris, maar kan dit heel gemakkelijk via een overeenkomst.
De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U bepaalt zelf of u dat jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen, bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal een deel van het jaarlijkse bedrag, of dat u het jaarlijkse bedrag in één keer betaalt aan IFES.
Het voordeel voor u, als schenker, is dat deze gift volledig fiscaal aftrekbaar is. Er is dus geen sprake van een drempelbedrag.
Hieronder vindt u de overeenkomst, die deels al ingevuld is. U kunt deze invullen en opsturen naar IFES, waarna wij deze ondertekend retourneren.

Schenkingsovereenkomst (pdf)

Geef

Ja, ik vind het belangrijk dat studenten groeien in geloof en dat niet christelijke studenten worden bereikt met het evangelie, daarom steun ik het werk van IFES-Nederland! Dit kan door onderstaand donatieformulier in te vullen, maar u kunt ook zelf een bedrag overmaken op rekeningnummer NL74 INGB 0000 134682 t.n.v. IFES-Nederland.  ANBI

ANBI

IFES is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom zijn uw giften aan IFES-Nederland aftrekbaar voor de belastingdienst.  

Donatie
 
 
 
 
 
 
 
Contactgegevens
 
 
 
Betaling
 
 
Verzenden