headerImg_bidden IFES-Nederland
Bidden
       
headerImg_bijbellezen IFES-Nederland
Bijbellezen
       
headerImg_getuigen IFES-Nederland
Getuigen

Werkwijze

Studentenwerkers in elke plaats

De kern van ons werk is het plaatselijk studentenwerk. Iedere studentenvereniging heeft een studentenwerker. Dit is iemand die besturen coacht, Bijbelkringleiders training geeft en lezingen houdt op de studentenvereniging. Maar de studentenwerker stimuleert ook het onderling contact tussen studentenverenigingen, kerken en andere initiatieven in de stad. 

In ons werk staan drie woorden centraal: bidden, Bijbellezen en getuigen.

Ondersteuning via projecten

IFES biedt de studentenverenigingen een aantal projecten aan waarmee zij in hun stad missionair actief kunnen zijn. Dit project wordt vanuit IFES landelijk gecoördineerd. De plaatselijke vereniging kan hier gebruik van maken en er zijn eigen draai aan geven. De projecten van IFES zijn:

 • StudentAlpha-cursus
 • Veritas-forum
 • Transitiecursus
 • Open Bijbelkringen
 • Student Exchange Program
 • Evangelieprojecten

IFES internationaal in Nederland

IFES-Nederland is aangesloten bij IFES World, dat actief is in 150 landen. Maar in Nederland heeft IFES ook een internationaal karakter. Want naast de Nederlandse studentenverenigingen zijn er ook internationale groepen aangesloten bij IFES-Nederland. Deze groepen bieden een thuis aan internationale studenten die voor hun studie in Nederland zijn. De avonden van deze groepen staan in het teken van ontmoeting, zowel met andere internationale studenten als met God. De verschillende culturen zorgen voor afwisselende gesprekken en activiteiten. 

Conferenties

Naast het plaatselijk werk, zullen de meeste Nederlandse studenten IFES kennen van de conferenties. Dit is de plek voor studenten om medestudenten uit het hele land te ontmoeten. IFES wil hen hier toerusten om God persoonlijk (beter) te leren kennen en van hem te getuigen in hun dagelijks leven. De Nederlandse conferenties die IFES organiseert zijn:

 • Live it! (voor alle IFES-studenten)
 • Read it! (voor Bijbelkringleiders en Bijbelkringcoaches)
 • Lead it! (voor (aankomend) bestuursleden)
 • Read it! Xtra (een stapje verder voor Bijbelkringleiders en -coaches)
 • Lead it! Xtra (bemoediging voor bestuursleden halverwege hun bestuursjaar )

Daarnaast vind in december de Christmas Retreat plaats. Deze conferentie voor internationale studenten wordt rond de kerst georganiseerd. Veel internationale studenten gaan met deze feestdagen niet naar huis, de Christmas Retreat is dan een plek waar ze samen de komst van Jezus kunnen vieren in een gezellige setting.