Passionweek

  • Home
  • Passion week inactive
Wat is een Passionweek?
Een Passionweek is een week van events op de universiteit en/of hogeschool die open zijn voor iedereen, onafhankelijk van overtuigingen of geloof. Hierbij wordt ingegaan op vragen die er onder studenten zijn over het leven, geloof en God. Meestal wordt dit gedaan tijdens lunchtalks of avondlezingen/activiteiten georganiseerd door christelijke studenten. Hierbij wordt gratis lunch aangeboden en in de avond gratis taart of eten. De vragen worden belicht vanuit een christelijke perspectief, waarbij ruimte wordt geboden voor een open dialoog.

Ons doel
Bij een Passionweek willen we studenten met verschillende levensbeschouwingen met elkaar in gesprek laten gaan over wat hen beweegt en hoe ze aan kijken tegen God en Jezus. Wat zijn de diepere motieven die jou drijven? Wat is je passie? Tijdens de lezingen worden deze onderwerpen belicht vanuit het leven van Jezus. Een historisch persoon die al eeuwenlang een grote impact heeft op het leven van miljarden mensen. Wat deze week het meest interessant maakt is de ontmoeting tussen mensen met verschillende levensbeschouwingen. We leven allemaal in dezelfde wereld, maar kijken toch vaak anders tegen deze wereld aan. Het is dan ook goed om juist in je studententijd je eigen levensbeschouwing te belichten vanuit andere visies.

Onze naam
De naam Passionweek is afgeleid van het tvprogramma The Passion dat in 2014 in Groningen plaatsvond. Rondom dit event werd de eerste Passionweek in Groningen opgezet. Uit onderzoeken bleek dat 75% van de jongeren niet weet wat er met Pasen is gebeurd en slechts 61% gelooft dat Jezus echt bestaan heeft. Mensen in de leeftijd van 26 tot 34 jaar associĆ«ren Pasen zelfs eerder met de paashaas dan met Jezus. Aan de onbekendheid onder studenten wilden we doormiddel van de Passionweek aandacht besteden. Passion slaat hier zowel op het Paas/Passieverhaal van Jezus als de passie van christelijke studenten voor de persoon Jezus in hun leven waar ze graag over delen. Een Passionweek hoeft overigens niet altijd rondom Pasen plaats te vinden.  

Onze samenwerking
De Passionweek is een project van IFES-Nederland in samenwerking met Navigators en Studentlife. Daarnaast wordt er op Europees niveau nauw samengewerkt met Ichtus Vlaanderen en het FEUER netwerk.


Passionweek maart 2017

Passionweeks

Frederik Boersema
Studentenwerker Passionweeks
frederik@ifes.nl

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 820
3900 AV Veenendaal

(030) 294 28 00
info@ifes.nl