Vluchtelingen met hoog potentieel

“Ik heb dit overleefd, mijn familie niet, dus ik wil nu echt iets van mijn leven maken.”

In 2014 moest Sidra noodgedwongen haar thuisland ontvluchten. In de nazomer van 2015 kwam ze in haar eentje in Nederland aan. Zonder geld, familie en toekomst. Met haar studie Syrisch recht kon ze in Nederland niets beginnen. Ze moest opnieuw naar de universiteit om te gaan studeren. De weg hier naartoe was niet zonder hobbels. Sterker nog, Sidra had geen idee waar ze moest beginnen.

Onze observaties
Regelmatig ontmoeten studentenwerkers van IFES vluchtelingstudenten die grote uitdagingen ervaren in het vinden van hun weg in de Nederlandse onderwijswereld en het opbouwen van contacten met Nederlandse studenten. Ongeveer 30% van alle Syrische vluchtelingen is bijvoorbeeld hoger opgeleid. Opleidingen uit het land van herkomst zijn echter vaak niet geaccrediteerd in Nederland (bv. Syrisch recht). Deze groep vluchtelingen heeft veel potentieel en is vaak gemotiveerd om in Nederland weer te gaan studeren. De weg richting hoger onderwijs is echter vaak totaal onbekend.

Ons doel
In dit project worden vluchtelingstudenten gekoppeld aan Nederlandse of in Nederland wonende studenten van betrokken studentenverenigingen. Een Nederlandse student trekt als maatje één keer per week of per 2 weken op met een vluchtelingstudent. De maatjes zijn helemaal thuis in de onderwijs- en studentenwereld en helpen de vluchtelingstudent hierin wegwijs de worden. Dit contact helpt de vluchtelingstudent in oriëntatie op studiemogelijkheden, de ontwikkeling van zijn/haar Nederlandse taal en de opbouw van een betekenisvol sociaal netwerk. Cruciale stappen in een succesvolle integratie, met hoog potentieel.

Dit project wordt in de 10 belangrijkste studentensteden uitgerold, te weten: Groningen, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Leiden, Utrecht, Tilburg, Breda, Eindhoven en Wageningen.

IFES wordt in dit project ondersteund door het Oranje Fonds, het VSBfonds, Stichting Rotterdam en de  J.E. Jurriaanse Stichting .

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Zie: www.oranjefonds.nl/vrienden  

VSBfonds
VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Stichting Rotterdam
Stichting Rotterdam is een Protestants-Christelijk stimuleringsfonds voor activiteiten op sociaal en cultureel terrein.
De stichting is in 1955 opgericht door drs. Hendricus Johannes Bonda vanuit de visie om financiële bijdragen te leveren aan kerken, instellingen of groepen die op sociaal of cultureel terrein activiteiten ontplooien.

Hendrik Timmer

Projectleider
hendrik@ifes.nl

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 820
3900 AV Veenendaal

(030) 294 28 00
info@ifes.nl

Snel naar: