IFES Interaction

InterAction is een IFES-programma, waarin je één of twee jaar meehelpt met een IFES-groep in een ander land in Europa of Eurazië. Eigenlijk is het een leerschool, want het is vaak zo dat God de eerste jaren van je werk meer in je doet dan door je. Je leert hoe het is om helemaal afhankelijk te zijn van God in een volstrekt nieuwe en onbekende situatie. Je leert hoe je beetje bij beetje een nieuwe cultuur leert kennen en liefhebben en hoe je Gods liefde kunt laten zien. Je leert hoe christenen met andere achtergronden hun geloof uitleven. Je leert veel over de Bijbel, communicatie en andere godsdiensten. Maar vaak leer je nog het meest door wat je geeft aan de studenten die Jezus niet kennen: een hoop voor de toekomst, een nieuwe kijk op de werkelijkheid. Er is vaak meer openheid voor het christelijk geloof dan wij denken.

InterAction is vooral bedoeld voor:
Net-afgestudeerden die bereid zijn één of twee jaar van hun tijd te geven om te werken met studenten in een cros-culturele setting.
Studenten die voor hun studie een tijd in het buitenland zijn. Dit zijn meestal taalstudenten.
Studenten die een jaar kunnen stoppen met hun studie en het later weer oppakken.
Wil jij meer informatie over InterAction, ga dan naar http://www.ifesinteraction.org.

Nelleke Kruijmer

IFES-Interaction
Tsjechië
Mail

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 820
3900 AV Veenendaal

(030) 294 28 00
info@ifes.nl

Snel naar: