C.S.F.R. Wageningen - Dei Gratia

Wageningen

Vereniging

‘Dei Gratia’ is de naam van het Wageningse dispuut van de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (C.S.F.R.). Op dit moment is dit groene hart van de C.S.F.R. een hechte en actieve groep studenten, bestaande uit 60 leden van zowel de WUR als de CHE. De Bijbel en de drie formulieren van enigheid vormen de grondslag.

Dat studie een belangrijke rol speelt op ons dispuut, komt naar voren tijdens Bijbelkringen, studiekringen en lezingen. Door Bijbelstudie verdiepen we ons in het christelijk geloof en tijdens studiekringen en lezingen denken we na over velerlei onderwerpen binnen onder andere de theologie, filosofie en ethiek.

Borrels, weekenden in Woudenberg en de studentikoze maaltijden zijn de momenten waarop het glas wordt geheven en de amicitia haar pieken kent.

Wil je graag meer weten over onze vereniging? Stuur een mail en schuif gerust eens aan tijdens een van de verenigingsmaaltijden, kringavonden of lezingen.

C.S.F.R. Wageningen - Dei Gratia

C.S.F.R. Wageningen - Dei Gratia

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Plesmanstraat 58C
3905 KZ Veenendaal
(030) 294 28 00
info@ifes.nl