C.S.F.R. Delft

Delft

C.S.F.R.

Contact
https://www.ifes.nl/doneren
De C.S.F.R. (Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato) is een christelijke studentenvereniging op reformatorische grondslag, opgericht op 12 oktober 1950. De C.S.F.R. heeft negen disputen door het hele land. Het Delfts dispuut, Johannes Calvijn, is er daar één van. Onze leden studeren aan de TU Delft, andere universiteiten of aan een hbo-instelling, en het verenigingsleven vormt daar een waardevolle aanvulling op.`

Het karakter van Johannes Calvijn bestaat uit een mix van gezelligheid en studie. Studiekarakter komt vooral tot uiting in Bijbelkringen, studiekringen en lezingen. Daarmee verdiepen we ons geloof en vormen we een visie op een breed scala van onderwerpen. Dit gaat gepaard met veel gezelligheid, bijvoorbeeld op borrels, weekenden en gezamenlijke maaltijden. Op huishoudelijke vergaderingen worden besluiten genomen over de gang van zaken op en het beleid van de vereniging.

C.S.F.R. Delft

Corné Verburg
abactis

Willem de Zwijgerstraat 5
2628 SN Delft

Mail
www.csfr-delft.nl
Instagram

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 820
3900 AV Veenendaal

(030) 294 28 00
info@ifes.nl

Snel naar: