C.S.F.R. Groningen

Groningen

C.S.F.R.

Contact
https://www.ifes.nl/doneren
Yir’at ‘Adonay is het Groningsche dispuut van de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato. De vereniging kent als grondslag de Bijbel en als daarop gegrond de Drie Formulieren. De basis voor de vereniging zijn vier peilers. Deze peilers zijn bewust christen-zijn, intellectuele vorming (ook wel ‘studiekarakter’), amicaliteit en studentikoziteit. Vooral op het gebied van studiekarakter is Yir’ kenmerkend, door de vele lezingen en studiekringen die de vereniging jaarlijks kan aanbieden. Op donderdagavond komt de vereniging samen voor een borrel in de Sociëteit van Unitas SG en op dinsdag is er tweewekelijks een bijbelkring. Deze kring staat vast voor het gehele jaar zodat de leden elkaar echt goed kunnen leren kennen. Verder vinden het hele jaar door diverse activiteiten plaats om de onderlinge band van de leden, de amicaliteit, te versterken. Denk aan een kerstmaaltijd, weekenden op locatie, een Dies Natalis, themafeesten. Yir’ is met recht een aanwinst voor het Groningsch studentenleven!

Heb je een vraag?

Yir'at 'Adonay - dispuut der C.S.F.R. te Groningen

Anika Ras
h.t. Assessor
assessor@csfrgroningen.nl

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 820
3900 AV Veenendaal

(030) 294 28 00
info@ifes.nl

Snel naar: