C.S.F.R. Rotterdam

Rotterdam

C.S.F.R.

Contact
https://www.ifes.nl/doneren
Ichthus, sub voce ‘In Hoc Signo Vinces’ dat is de naam van de Rotterdamse tak van de C.S.F.R. Wij zijn een christelijke studentenvereniging met een gereformeerde grondslag. Vanuit alle hoeken van het land komen studenten in de Maasstad bijeen en alhoewel ze zich interesseren in verschillende studies hebben ze één ding gemeen: het geloof in God.

Ons dispuut heeft studiekarakter hoog in het vaandel staan. Dit uit zich onder andere in het feit dat wij ons met elkaar verdiepen in breed uiteenlopende onderwerpen als de Bijbel, theologie, filosofie, politie, cultuur en de maatschappij. Deze verdieping vindt plaats tijdens studiekringen, bijbelkringen en lezingen.
Verder heerst op ons dispuut een studentikoze sfeer. Tijdens borrels, plenaire bijeenkomsten en andere activiteiten viert de amicitia hoogtij en wordt het studentikoze spel gespeeld.

Heb je een vraag?

C.S.F.R. Rotterdam

C.S.F.R. Rotterdam
Anne-Co de Kat
h.t. assessor
assessor@csfrrotterdam.nl
www.csfrrotterdam.nl

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 820
3900 AV Veenendaal

(030) 294 28 00
info@ifes.nl

Snel naar: