C.S.F.R. Utrecht

Utrecht

C.S.F.R.

Contact
https://www.ifes.nl/doneren
Sola Scriptura is het Utrechtsch dispuut van de landelijke studentenvereniging Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (C.S.F.R.). Het dispuut werd in 1951 opgericht in de Domstad en kent een lange en krachtige geschiedenis. Op dit moment is Sola een bruisende vereniging met ongeveer 180 leden die elkaar met grote regelmaat ontmoeten. Sola Scriptura is dé plek om als student vanuit een christelijke basis toegerust te worden voor (latere) participatie aan de maatschappij. Studie heeft op het dispuut een centrale plaats, en is sterk verweven met studentikoziteit, vriendschap en gezelligheid, of, zoals wij dat in één woord noemen: amicitia. Amicitia en het al genoemde studiekarakter vormen daarmee de twee pijlers van de vereniging. Studiekarakter komt expliciet tot uiting op kleinschalige bijbelkringen, studiekringen en plenaire thema-avonden. We verdiepen daarmee ons geloof en denken na over allerhande onderwerpen. Amicitia floreert op borrels, verenigingsweekenden, gezamenlijke maaltijden en is verder in alle activiteiten verweven. Wees welkom om een kijkje te nemen in het studentenleven: sluit aan bij een kring of bezoek een borrel of thema-avond.

Heb je een vraag?

C.S.F.R. Utrecht

C.S.F.R. Utrecht
Sola Scriptura
Gert Naberman
h.t. ab actis
abactis@sola-scriptura.nl

Ab actiaat Sola Scriptura
Achter Sint Pieter 25
3512 HR Utrecht
www.solascriptura.nl

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 820
3900 AV Veenendaal

(030) 294 28 00
info@ifes.nl

Snel naar: