GSV

Groningen

VGS-Nederland

Contact
https://www.ifes.nl/doneren
De Gereformeerde Studentenvereniging, de GSV, is een hechte studentenvereniging in Groningen met een gereformeerde basis die al jaren openstaat voor alle christelijke studenten. Met een hechte groep van rond de 200 leden komen wij elke week bij elkaar op de Bijbelkringen om aan Bijbelstudie te doen en hebben wij een vaste soosavond in onze eigen sociëteit, waar je een biertje kunt drinken, goede gesprekken kunt voeren en kunt feesten in de danszaal. Al onze leden zijn actief in de vele commissies die de GSV kent en die allerlei gezellige activiteiten organiseren die passen bij één van onze vier pijlers: christelijk, intellectueel, sociaal en studentikoos. Zo vullen wij onze studententijd met talloze borrels, sing-ins, winter- en zomerkampen, lezingen, sportactiviteiten, vergaderingen en nog veel meer. Bij de GSV vind je hechte vriendschappen, intellectuele en christelijke verdieping, een rijke voorraad aan tradities en gebruiken en een onophoudelijk enthousiasme waarmee elke week weer nieuwe dingen worden bedacht en georganiseerd. En dat al meer dan 50 jaar lang.

Heb je een vraag?

GSV Groningen

GSV
David Oosterhuis
Praeses der GSV
praeses@gsvnet.nl
www.gsvnet.nl

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 820
3900 AV Veenendaal

(030) 294 28 00
info@ifes.nl

Snel naar: