Ichthus Arnhem

Arnhem

Ichthus

Contact
www.ifes.nl/doneren
Ichthus Arnhem is een groep christelijke studenten die samen een kleinschalige, ongedwongen en persoonlijke vereniging vormen. Gezelligheid en diepgang gaan bij ons hand in hand. Aan de ene kant ondernemen we met elkaar gezellige, spannende en grappige activiteiten om plezier te hebben en de onderlinge banden te versterken. Aan de andere kant verdiepen we ons in de Bijbel en onderwerpen rond het christelijk geloof, om ons geloof op te bouwen, te verdiepen of te verbreden.

Ook zijn we betrokken met elkaar en onze medemensen in de stad Arnhem. We hebben fijne contacten met andere verenigingen en verwante organisaties. Zoals onze zusterverenigingen van het Ichthus Landelijk verband!

Elke donderdagavond hebben wij verenigingsavond. We eten met elkaar en er is een van onze altijd gezellige activiteiten. De ene week is dat een gezamenlijke, ludieke activiteit; bijvoorbeeld een spel, bowlen, boy's & girls night, schaatsen of een filmavondje. De andere week komen we bij elkaar in kringen voor een Bijbelstudie of het bespreken van een onderwerp die te maken heeft met het christelijk geloof.

Binnen de vereniging zijn er verschillende commissies actief, die er voor zorgen dat er regelmatig een feestje is als er wat te vieren valt. Die een activiteit organiseren om onze betrokkenheid met de stad Arnhem te uiten, bijvoorbeeld met het koken voor daklozen. Ook zorgen de commissies voor meer diepgang door bijvoorbeeld een sprekersavond te organiseren.

Ichthus Arnhem

Ichthus Arnhem
Wytze 't Hart
06-37112868
Mail
Website

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 820
3900 AV Veenendaal

(030) 294 28 00
info@ifes.nl

Snel naar: